Разписание на влаковете: (източник http://www.bdz.bg)

София-Враца 

5:20; 7:05; 10:30; 11:55; 13:00; 15:30; 16:45; 17:55; 19:25

Враца-София

4:30; 7:38; 08:43; 08:55; 12:45; 13:49; 15:04; 16:20; 18:40; 19:56; 20:28

 

Видинраца

05:50; 10:30; 12:05; 17:00

Враца-Видин

06:04; 08:50; 13:49; 18:42

 

Варна-Враца (с прекачване в Мездра)

05:15; 07:30; 11:15; 13:25; 22:10

Враца-Варна (с прекачване в Мездра)

04:30; 07:38; 08:55; 13:49; 16:20; 19:56

 

Разписание за автобуси:

 

http://www.centralnaavtogara.bg)

http://avtogari.info/

 

София - Враца
07:30; 08:15; 09:00; 09:30; 10:30; 11:00; 12:30; 13:30; 14:00; 14:30; 15:00; 15:50; 16:00; 16:30; 17:00; 17:30; 17:45; 18:00;(
И само в неделя 18:30)

билета е 12 лв.